Γενικό Μέρος

Η παρούσα ιστοσελίδα διατηρείται από την Κωνσταντίνα Σ. Σκορδίλη, γνωστή και ως «Majesty Shoes», με έδρα Μάμαλοι Αλεπού, Κέρκυρα, Ελλάδα, με ΑΦΜ: 135654385, ΔΟΥ Κερκύρας και αριθμό ΓE.MH: 154025533000. Κατά τη διάρκεια της παρούσας σελίδας, οι όροι «εμείς», «εγώ», ή «η εταιρεία», αναφέρεται στην majesty shoes. Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας αυτή, συμπεριλαμβανομένων και όλων των πληροφοριών που παρέχει η ιστοσελίδα αυτή, σε εσάς, το χρήστη, με την αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων.

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και την αγορά ενός προϊόντος μας κάνετε χρήση των «υπηρεσιών» μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις («όρους», «όρους χρήσης»), συμπεριλαμβανομένων και τυχών δευτερευόντων όρων και πολιτικών που είναι διαθέσιμοι με χρήση υπερσυνδέσμων (link). Οι παρακάτω όροι είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν είναι απλά παρατηρητές (δηλ. δεν πραγματοποιούν κάποια αγορά), προμηθευτές, ή πελάτες.

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας προτού κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε μαζί τους παρακαλούμε όπως αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα μας, διαφορετικά θεωρούμε πως συμφωνείτε και δεσμεύεστε με τους παρακάτω όρους.

Τυχόν νέες προσθήκες εργαλείων ή/και υπηρεσιών στην παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύονται εξίσου από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Μπορείτε πάντα να ανατρέξετε στην τελευταία έκδοσή τους σε αυτήν εδώ τη σελίδα, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε κατά το δοκούν αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε με τους τελευταίους όρους και προϋποθέσεις της.

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε πως είστε ενήλικας, ικανός για αγορά προϊόντων.

Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των προϊόντων μας για παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορεί η χρήση τους να καταστρατηγεί νόμους της χώρας που βρίσκεστε, συμπεριλαμβανομένων και νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται να μεταδίδετε κακόβουλο λογισμικό μέσω της ιστοσελίδας μας, όπως ιοί, trojans, worms, κλπ.

Καταστρατήγηση των όρων αυτών σημαίνει τον τερματισμό της χρήσης των υπηρεσιών μας.

Γενικοί όροι

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε ανθρώπου για οποιοδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Κατανοείτε πως το περιεχόμενό σας (εκτός των στοιχείων πιστωτικών καρτών) υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί μη κρυπτογραφημένο και περιλαμβάνει (α) μετάδοση από διάφορα δίκτυα, και (β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και προσαρμογή σε τεχνικές προδιαγραφές δικτύων. Οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών είναι πάντοτε κρυπτογραφημένες.

Συμφωνείτε με την μη αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή εκμετάλλευση οιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών μας, οι οποίες πραγματοποιούνται, δίχως την ύπαρξη γραπτής συμφωνίας, από εμάς.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν εδώ τη συμφωνία είναι για ευκολία και δε θα εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο τους όρους αυτούς.

Ακρίβεια Πληροφοριών

Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που πληροφορίες που έχει η ιστοσελίδα αυτή δεν είναι αληθείς, πλήρης, ή επικαιροποιημένες. Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής παρέχεται για γενική πληροφόρηση και δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για λήψη αποφάσεων, δίχως τη συμβολή πιο επικαιροποιημένων πληροφοριών από την εταιρεία. Η οποιαδήποτε λήψη απόφασης με βάση το περιεχόμενο της σελίδας αυτής βαραίνει αποκλειστικά εσάς.

Η σελίδα αυτή μπορεί να περιέχει πληροφορίες ιστορικού χαρακτήρα. Τέτοιες πληροφορίες δεν είναι σύγχρονες και παρέχονται για δική σας πληροφόρηση και μόνο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για τις όποιες αλλαγές πραγματοποιούμε. Διατηρείτε την υποχρέωση και ευθύνη να μαθαίνετε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας με δικά σας μέσα.

Αλλαγές σε υπηρεσίες ή τιμές

Αλλαγές στις τιμές των προϊόντων μας μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή και δίχως προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να διακόψουμε κάποια υπηρεσία δίχως προειδοποίηση.

Δε θα είμαστε υπόχρεοι απέναντί σας, ή απέναντι σε κάποιον τρίτο, για την διακοπή, την τροποποίηση, ή την αλλαγή τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να έχουν περιορισμένη ποσότητα, και είναι διαθέσιμα για επιστροφή σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Έχουμε προσπαθήσει να αναπαράγουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται το χρώμα ενός προϊόντος, όπως και την εικόνα του. Όμως, καθώς οι οθόνες των υπολογιστών είναι διαφορετικές, αυτό που μπορεί να βλέπετε στην οθόνη σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό με αυτό που θα λάβετε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των προϊόντων που θα λάβει ένας άνθρωπος σε μια γεωγραφική περιοχή, και διατηρούμε το δικαίωμα να το εφαρμόσουμε αυτό το ενδεχόμενο ανά περίσταση. Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα οι τιμές και οι περιγραφές των προϊόντων μας να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να παύσουμε ένα προϊόν ανά πάσα στιγμή. Η προσφορά οποιουδήποτε προϊόντος της ιστοσελίδας αυτής απαγορεύεται.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ποιότητα των προϊόντων, των πληροφοριών, ή και των υπηρεσιών που λάβατε θα είναι αντίστοιχη με αυτήν που αναμένετε, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα διορθωθούν τυχόν λάθη των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.

Ακρίβεια στοιχείων πληρωμής και λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ολοκλήρωση κάποιας παραγγελίας που τοποθετήσατε στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε, κατά τη δική μας κρίση, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράσατε ανά άτομο, ανά οικογένεια, ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που γίνανε από τον ίδιο λογαριασμό, την ίδια κάρτα πληρωμής, ή παραγγελίες που αφορούν την ίδια διεύθυνση αποστολής ή χρέωσης. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια τέτοια αλλαγή σε παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω του email που χρησιμοποιήσατε για την παραγγελία, τη διεύθυνση χρέωσης, ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που δηλώσατε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε παραγγελίες οι οποίες, κατά την κρίση μας, έχουν πραγματοποιηθεί από μεταπωλητές ή προμηθευτές.

Συμφωνείτε να παρέχετε ορθά στοιχεία αγοράς (διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης, ονοματεπώνυμο, αριθμό επικοινωνίας) για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε από το κατάστημά μας. Συμφωνείτε επίσης να επικαιροποιείτε τα στοιχεία που διατηρούμε, όπως το email σας, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώνουμε ορθά τις συναλλαγές που μας ζητάτε να πραγματοποιήσουμε.

Λοιπά εργαλεία

Μπορεί να σας προμηθεύσουμε με πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία ούτε μπορούμε να παρακολουθήσουμε, ούτε έχουμε έλεγχο επάνω τους.

Συμφωνείτε ότι σας παραχωρούμε πρόσβαση σε αυτά «ως είναι» και «ως έχουν», δίχως εγγυήσεις ή λοιπούς όρους. Δε θα έχουμε κάποια ευθύνη σχετικά με τη χρήση των εργαλείων αυτών από εσάς.

Η όποια χρήση λοιπών εργαλείων από εσάς μέσω της σελίδας αυτής πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και οφείλετε να συμφωνήσετε με τους οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις παρέχουν τα εργαλεία αυτά.

Μπορεί στο μέλλον να προσθέσουμε νέες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση τους θα κυβερνάται και από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Υπερσύνδεσμοι τρίτων

Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται στην σελίδα μας μπορεί να περιέχουν υλικό από τρίτους.

Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για υπερσυνδέσμους σε υλικό τρίτων μερών που διατηρούνται εκτός της ιστοσελίδας μας, και δεν είναι συμβεβλημένοι με εμάς, ή για συναλλαγές που πραγματοποιήσατε σε ιστοσελίδα τρίτου μέρους. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις, όπως και την πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους πριν προβείτε σε κάποια συναλλαγή με αυτούς. Παράπονα, ερωτήσεις, ή αιτήσεις έναντι τρίτων μερών οφείλουν να υποβάλλονται στο έκαστο τρίτο μέρος.

Σχόλια, παράπονα, και λοιπές υποβολές αιτημάτων

Εάν κατά την υπόδειξή μας, υποβάλλετε κάποια συγκεκριμένη αίτηση (π.χ. σχόλιο ή κριτική), ή δίχως κάποια προτροπή μας, μας στείλετε κάποια ιδέα σας, προτάσεις σας, σχέδιά σας, ή άλλο υλικό, είτε online, είτε μέσω email, ταχυδρομείου, ή άλλου μέσου, συμφωνείτε ότι μπορούμε να κάνουμε χρήση και μετάφρασή του σε κάθε μέσο που επιθυμούμε. Δεν υποχρεωνόμαστε να (1) διατηρήσουμε σχόλια κρυφά, (2) να πληρώσουμε κάποια αμοιβή για σχόλια, ή/και (3) να απαντήσουμε σε κάποιο σχόλιο.

Μπορεί, αν και δεν έχουμε την υποχρέωση, να επεξεργαστούμε σχόλιο ή να το αφαιρέσουμε, εάν κρίνουμε ότι είναι παράνομο, επιθετικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, κλπ. ή εάν παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία τρίτου, ή εάν είναι αντίθετο στους όρους και προϋποθέσεις της σελίδας αυτής.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δε θα παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, όπως πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή λοιπά δεδομένα. Επίσης συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δε θα είναι υβριστικά, δυσφημιστικά, απειλητικά, δε θα περιέχουν περιεχόμενο απρεπές για ανήλικους, ιούς, ή προγράμματα που μπορεί να πραγματοποιήσουν κακό σε έναν υπολογιστή, στο server, ή ακόμα και στην ιστοσελίδα αυτή. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που υποβάλλετε στη σελίδα αυτή, και δε δικαιούστε να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση email για την πραγματοποίηση των σχολίων αυτών. Η εταιρεία δε λαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που πραγματοποιούνται.

Προσωπικές Πληροφορίες

Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας παρέχεται από την Πολιτική Απορρήτου.

Λάθη, ανακρίβειες, και παραλήψεις

Συχνά μπορεί να παρατηρηθούν λάθη τυπογραφικά, ανακρίβειες, ή ακόμα και παραλήψεις που σχετίζονται με την περιγραφή προϊόντων, τιμών, προσφορών, προωθητικών ενεργειών, τιμών αποστολής δεμάτων, διάρκεια αποστολής, και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιδιορθώσουμε τέτοια λάθη και να αλλάξουμε τις πληροφορίες ή και να ακυρώσουμε παραγγελίες δίχως προειδοποίηση, εάν υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας.

Δεν υποχρεούμαστε να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε, η να ξεκαθαρίζουμε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, ή σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένου και πληροφοριών που αφορούν τιμές, εκτός και εάν ο νόμος αναφέρει κάτι διαφορετικό.

Απαγορευμένη χρήση

Μαζί με λοιπές απαγορεύσεις που θέτουν οι όροι και προϋποθέσεις, απαγορεύεται να κάνετε χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων της εταιρείας: (α) για παράνομους σκοπούς, (β) για την προσέλκυση τρίτων σε παράνομους σκοπούς, (γ) για την παραβίαση διεθνούς, Ευρωπαϊκού, ή Εθνικού δικαίου, (δ) για την παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας (ε) για την εξύβριση, τον εξευτελισμό, την εκμετάλλευση, ανθρώπου, ή τον διαχωρισμό του σύμφωνα με έθνος, φυλή, χρώμα, γένος, σεξουαλικών πεποιθήσεων, κλπ., (στ) για την υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, (ζ) για τη φόρτωση ιών, trojan, worm, ή άλλου κακόβουλου λογισμικού στην ιστοσελίδα, (η) για οποιοδήποτε ανήθικο τρόπο, (θ) για την παραβίαση της ασφάλειας του server αυτού, ή του δικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την υπηρεσία που σας προσφέρουμε στη σελίδα μας, αλλά και σε άλλες σελίδες.

Εγγύηση και περιορισμός ευθύνης

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας θα είναι δίχως διακοπές, δίχως λάθη, ή ασφαλής.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό που θα λάβετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της σελίδας μας θα είναι πάντοτε ακριβές.

Συμφωνείτε ότι ανά διαστήματα μπορεί να απενεργοποιήσουμε τη σελίδα μας, ή και να την ακυρώσουμε, δίχως προηγουμένως να σας προειδοποιήσουμε.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση, ή η μη δυνατότητα χρήσης, των υπηρεσιών της σελίδας μας είναι ρίσκο δικό σας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζετε από την εταιρεία μας είναι «ως έχουν» και «ως είναι» για δική σας χρήση, χωρίς κάποια αντιπροσώπευση, χωρίς εγγυήσεις, ή άλλους όρους οιουδήποτε είδους, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας, χρήσης για συγκεκριμένο σκοπό, ανθεκτικότητας, και μη παραβίασης.

Κάτω από καμία περίπτωση δεν πρόκειται η εταιρεία, η διοίκησή της, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι προμηθευτές της, ή τρίτοι που σχετίζονται με την εταιρεία να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή τραυματισμό, που προκλήθηκε απευθείας, εμμέσως, από ατύχημα, ή από κάποια άλλη μορφή, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας εισοδήματος, δεδομένων, κλπ. που σχετίζεται με τη χρήση προϊόντων της εταιρείας. Σε περίπτωση που η νομοθεσία δεν επιτρέπει την αποφυγή αυτής της ευθύνης για πολλαπλές υποθέσεις, τότε θα περιοριστεί στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να προστατεύσετε την εταιρεία, το προσωπικό, τους προμηθευτές, ή/και τους συνεργάτες της, σε περίπτωση που παραβιάσετε κάποιον από τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της ιστοσελίδας.

Ακυρότητα

Σε περίπτωση που βρεθεί πως κάποιος όρος είναι άκυρος σύμφωνα με τη νομοθεσία, τότε ακυρώνεται μόνο ο συγκεκριμένος όρος και το υπόλοιπο κείμενο παραμένει ως έχει.

Διακοπή

Οι υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν πριν τον τερματισμό της χρήσης των υπηρεσιών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας συνεχίζουν να ισχύουν εφόσον κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας. Οι όροι και προϋποθέσεις παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου μας ενημερώσετε εγγράφως ότι θέλετε να παύσετε τη χρήση των υπηρεσιών μας, ή μέχρις ότου σταματήσετε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

Εάν κατά τη κρίση μας, παρατηρήσουμε ότι έχετε παραβεί κάποιον όρο που βρίσκεται στους όρους και προϋποθέσεις, μπορεί να σταματήσουμε τις υπηρεσίες μας απέναντί σας δίχως προειδοποίηση, και παραμένετε υπεύθυνος για όλο το ποσό, μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού των υπηρεσιών μας, ή/και ακόμα και να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών ή πώλησης προϊόντων σε εσάς.

Ολόκληρη σύμβαση

Η μη δυνατότητα να εφαρμόσουμε κάποιο όρο που τίθεται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δε σημαίνει αυτομάτως την αποδοχή αυτής της πράξης και παραγραφή αυτού του όρου.

Οι όροι και προϋποθέσεις που αναρτήθηκαν σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν τη βασική συμφωνία μεταξύ μας και κυβερνούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας, ενώ υπερτερούν έναντι άλλων προηγούμενων προτάσεων, όρων, ή συμφωνιών, είτε προφορικών, είτε γραπτών μεταξύ μας.

Επιβάλλουσα νομοθεσία

Οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν την ιστοσελίδα, καθώς και λοιποί όροι ή εγγυήσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών κυβερνώνται από την Ελληνική νομοθεσία καθώς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την δικαστική επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις

Μπορείτε να δείτε την τελευταία έκδοση των όρων και προϋποθέσεων της εταιρείας εδώ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων μας δίχως προηγουμένως να σας ενημερώσουμε, αναρτώντας στην ιστοσελίδα μας τους όρους και προϋποθέσεις. Είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας μετά την αλλαγή τους σημαίνει αποδοχή των όρων χρήσης της.


Πολιτική Επιστροφών

 

Η πολιτική επιστροφών της εταιρείας διαρκεί 14 ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από την συνεργαζόμενη σε εμάς εταιρεία ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση που οι 14 ημερολογιακές ημέρες έχουν παρέλθει δυστυχώς δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε επιστροφή των χρημάτων σας ή αλλαγή με κάποιο άλλο προϊόν.

Επιστροφή Χρημάτων – Υπαναχώρηση

 

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, χωρίς να αναφέρετε το λόγο, εντός (14) ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα που παραλάβατε το προϊόν, και να το επιστρέψετε μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.

Σε αυτή τη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε τα έξοδα επιστροφής τα οποία δεν θα τα δώσετε στον κούριερ την ώρα της παράδοσης αλλά θα αφαιρεθούν αυτόματα από το ποσό που δικαιούστε ως επιστροφή.

Για να είστε δικαιούχος επιστροφής προϊόντος με επιστροφή χρημάτων οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Να έχετε ενημερώσει την εταιρεία για την επιστροφή του προϊόντος, είτε τηλεφωνικά στο 26610 45518 είτε μέσω e-mail στο [email protected]. Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί σχετική ενημέρωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί το επιστρεφόμενο δέμα.
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται από την συμπληρωμένη φόρμα επιστροφής προϊόντων
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη λιανικής
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να επιστραφεί στην ίδια κατάσταση με την οποία το παραλάβατε. Έτσι συστήνουμε να δοκιμάζετε τα προϊόντα σε εσωτερικό χώρο, χωρίς να τα φθείρετε, καθώς επίσης να μην προκληθούν φθορές στην συσκευασία και τυχόν άλλων περιεχομένων καθώς αποτελούν μέρος του προϊόντος κι είναι απαραίτητο να επιστραφούν.
 • Συσκευάστε το προϊόν με δική σας ευθύνη, ώστε να φτάσει στον παραλήπτη του χωρίς φθορές.
 • Αποστείλετε το προϊόν με χρέωση παραλήπτη στον τόπο παράδοσης: Majesty Shoes (Σκορδίλη Κωνσταντίνα – Έδρα: Μάμαλοι Αλεπού, Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100).

Ποιο ποσό θα επιστραφεί;

Όταν η εταιρεία μας παραλάβει το επιστρεφόμενο από εσάς δέμα, κι εφόσον τηρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα σας επιστραφεί το ποσό της αξίας του προϊόντος αφού αφαιρεθούν τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας που είναι €5, σε διάστημα 3-5 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής. Η παραπάνω χρέωση ισχύει για παραγγελίες από την Ελλάδα.

*** Στις παραγγελίες που έχουν χρεωθεί είτε έξοδα αποστολής, είτε έξοδα αντικαταβολής ή και τα δύο, το ποσό των εξόδων ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.

 

 

Πώς θα επιστραφούν τα χρήματά σας;

– Εάν έχετε πληρώσει την παραγγελία σας με κάρτα, ή paypal, τα χρήματα θα επιστραφούν στην κάρτα σας, ή στο λογαριασμό σας στο paypal αντίστοιχα , με εντολή επιστροφής.

– Εάν έχετε πληρώσει με αντικαταβολή ή με τραπεζική κατάθεση, τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό ΙΒΑΝ που μας έχετε υποδείξει στην φόρμα  επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε e-mail ενημέρωσης για την επιβεβαίωση επιστροφής του ποσού που δικαιούστε με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

 

Μερική Επιστροφή Χρημάτων

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνεται μερική επιστροφή των χρημάτων, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Τέτοιες περιπτώσεις είναι

 • ‘Όταν το προϊόν δεν επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία αγοράς, είναι χαλασμένο, ή του λείπουν εξαρτήματα για λόγους που ξεφεύγουν του δικού μας ελέγχου.
 • Είναι πιθανό να σας επιστραφεί μέρος των χρημάτων εάν επιστρέψετε ένα προϊόν μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.

 

Αλλαγές

 

Έχετε δικαίωμα αλλαγής (μεγέθους/σχεδίου/χρώματος) του προϊόντος που παραλάβατε, εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η 1η αλλαγή για εσάς είναι Δωρεάν και ισχύει μόνο για παραγγελίες από Ελλάδα.

Για να είστε δικαιούχος αλλαγής προϊόντος οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Να έχετε ενημερώσει την εταιρεία για την επιστροφή του προϊόντος τηλεφωνικά στο 26610 45518, στο ωράριο 10:00-17:00, ώστε να σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.  Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί σχετική ενημέρωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί το επιστρεφόμενο δέμα.
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται από την συμπληρωμένη φόρμα επιστροφής προϊόντων
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να επιστραφεί στην ίδια κατάσταση με την οποία το παραλάβατε. Έτσι συστήνουμε να δοκιμάζετε τα προϊόντα σε εσωτερικό χώρο, χωρίς να τα φθείρετε, καθώς επίσης να μην προκληθούν φθορές στην συσκευασία και τυχόν άλλων περιεχομένων καθώς αποτελούν μέρος του προϊόντος κι είναι απαραίτητο να επιστραφούν.
 • Συσκευάστε το προϊόν με δική σας ευθύνη, ώστε να φτάσει στον παραλήπτη του χωρίς φθορές.
 • Αποστείλετε το προϊόν με χρέωση παραλήπτη στο Majesty Shoes (Σκορδίλη Κωνσταντίνα – Έδρα: Μάμαλοι Αλεπού, Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100)

Αργοπορημένες ή επιστροφές που δεν βρίσκονται

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει την επιστροφή των χρημάτων σας, παρακαλούμε τσεκάρετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό ξανά. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικές ημέρες ούτως ώστε να εμφανιστεί το ποσό στην κάρτα σας. Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει όλες τις παραπάνω κινήσεις, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 26610 45518 ή μέσω email στο [email protected]

 

Ανταλλαγές

 

Δεχόμαστε ανταλλαγές μόνο για προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή κατεστραμμένα κατά την παράδοσή τους. Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε ένα τέτοιο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] όπου θα σας στείλουμε οδηγίες αποστολής.

 

Απαράδοτες παραγγελίες ή άρνηση παραλαβής

Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε ποτέ την παραγγελία που πραγματοποιήσατε  ή αρνηθείτε την παραλαβή της, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε επόμενή σας παραγγελία να ζητήσει η πληρωμή της να πραγματοποιηθεί με κάρτα ή με τραπεζική κατάθεση προκειμένου για την αποστολή της.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 26610 45518 ή μέσω email στο: [email protected]